CONTACT US

加盟虎霸聯繫我們

JIA SHENG FOOD MACHINERY LTD.

Tel: +886 903 660 717
+886 5 268 1001
Fax: +886 5 268 6026
Address: No. 185, Zhengyi Rd., Shuishang Township, Chiayi County 608 , Taiwan
Email: twexceed888@gmail.com
Image
Image
Department of Overseas Sales

*Required
*Required
*Required
*Required
Image
JIA SHENG's fan page
LINE service
WhatsAPP
JIA SHENG's fan page
WhatsAPP